Πρόκειται για τη θεραπεία που χορηγείται στους ασθενείς με μελάνωμα προχωρημένου ΙΙ σταδίου ή σταδίου ΙΙΙ εφόσον η χειρουργική εξαίρεση του όγκου και των λεμφαδενικών μεταστάσεων είναι πλήρης. Η συμπληρωματική ή επικουρική θεραπεία για το μελάνωμα είναι η ανοσοθεραπεία με ιντερφερόνη-άλφα. Πρόκειται για μία ουσία που παράγεται φυσιολογικά από τα λευκά μας αιμοσφαίρια ως άμυνα εναντίον των ιών και των καρκινικών κυττάρων. Η θεραπεία με ιντερφερόνη-α καθυστερεί τον χρόνο μέχρι την εμφάνιση υποτροπής του καρκίνου και συνεπώς θεωρείται ότι βελτιώνει την ποιότητα των ασθενών, χωρίς όμως να έχει αποδεχτεί ότι αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης από τη νόσο.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη