Η θεραπεία του καρκίνου του δέρματος είναι κατά κανόνα χειρουργική. Την αφαίρεση του καρκινώματος σε όλες τις περιοχές του σώματος και ειδικά σε αισθητικά και λειτουργικά σημαντικές περιοχές όπως το πρόσωπο ή το χέρι, μπορεί να τις πραγματοποιήσει μόνο ο πλαστικός χειρουργός.

Οι περισσότεροι καρκίνοι του δέρματος όταν διαγιγνώσκονται έγκαιρα και είναι σχετικά μικρού μεγέθους ώστε να μην απαιτείται γενική αναισθησία καθώς και οι περισσότερες προκαρκινές βλάβες του δέρματος όπως οι Ακτινικές Κερατώσεις μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια και την ίδια ημέρα που ο ασθενής θα επισκεφτεί τον ιατρού του Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη