Η βασική θεραπεία του μελανώματος είναι η χειρουργική του εξαίρεση. Στα πολύ επιφανειακά (μελανώματα in situ) καθώς και στα περισσότερα από τα ενδιαμέσου πάχους μελανώματα χωρίς μεταστάσεις, η χειρουργική αφαίρεση  αποτελεί και την μόνη θεραπεία που θα χρειαστεί να ακολουθήσει ο ασθενής.

Ευρεία Εκτομή

Βιοψία του φρουρού λεμφαδένα

Λεμφαδενικός Καθαρισμός

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη