Σε γενικές γραμμές το μελάνωμα είναι ανθεκτικό στα περισσότερα σχήματα χημειοθεραπείας όπως και στην ακτινοθεραπεία. Ωστόσο σε προχωρημένες περιπτώσεις οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν σε ό,τι αφορά τον τοπικό έλεγχο της νόσου με σχήματα ακτινοθεραπείας, όπως και να υποβληθούν σε κάποια σχήματα χημειοθεραπείας προκειμένου να ελεγχθεί η ταχεία εξάπλωση της προχωρημένης νόσου.

Σε ειδικές περιπτώσεις προχωρημένου καρκίνου των άκρων, εμφαρμόζεται σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού η λεγόμενη περιοχική χημειοθεραπεία, όπου γίνεται υψηλής συγκέντρωσης χημειοθεραπεία μόνο στον πάσχον άκρο.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη