Όλες οι δερματικές βλάβες που θεωρούνται «ύποπτες» για μελανώμα πρέπει να αφαιρούνται αρχικά με βιοψία εκτομής. Η βιοψία εκτομής γίνεται αυστηρά στα 2 χιλιοστά υγιούς δέρματος, αποστέλλεται το παρασκεύασμα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και του βάθους της βλάβης και στη συνέχεια αποφασίζεται η ευρύτερη εκτομή υγιούς δέρματος γύρω από την αρχική βλαβή ( από 0,5 εκατοστό έως και 2-3 εκατοστά σε πολύ παραμελημένες βλάβες).

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη