Ο Λεμφαδενικός Καθαρισμός συνίσταται στην χειρουργική αφαίρεση όλων των λεμφαδένων της περιοχής που αποχετεύει λέμφο από την περιοχή του όγκου και πραγματοποιείται σε δύο περιπτώσεις :

  1. όταν ο ασθενής κατά την διάγνωση του μελανώματος έχει κλινικά ψηλαφητούς λεμφαδένες και επιβεβαιώνεται με απεικονιστικές εξετάσεις ότι πρόκειται για παθολογικούς μεταστατικούς λεμφαδένες, ή 
  2. όταν ο ασθενής δεν έχει κλινικά θετικούς λεμφαδένες αλλά η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα είναι θετική για κακοήθεια.

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός μπορεί να αφορά τον τράχηλο, τις μασχάλες, τους βουβώνες, καθώς και συνδυασμό των περιοχών αυτών ανάλογα με την περίπτωση.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη