Ο Λεμφαδενικός Καθαρισμός συνίσταται στην χειρουργική αφαίρεση όλων των λεμφαδένων της περιοχής που αποχετεύει λέμφο από την περιοχή του όγκου και πραγματοποιείται σε δύο περιπτώσεις :

  1. όταν ο ασθενής κατά την διάγνωση του μελανώματος έχει κλινικά ψηλαφητούς λεμφαδένες και επιβεβαιώνεται με απεικονιστικές εξετάσεις ότι πρόκειται για παθολογικούς μεταστατικούς λεμφαδένες, ή 
  2. όταν ο ασθενής δεν έχει κλινικά θετικούς λεμφαδένες αλλά η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα είναι θετική για κακοήθεια.

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός μπορεί να αφορά τον τράχηλο, τις μασχάλες, τους βουβώνες, καθώς και συνδυασμό των περιοχών αυτών ανάλογα με την περίπτωση.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη

Αντώνιος Αντωνίου

Αντώνιος Αντωνίου

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη