Κατά την κλινική εξέταση ο ιατρός παίρνει ένα λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς, κυρίως σε ό,τι αφορά τους παράγοντες κινδύνου και το ιστορικού καρκίνου του δέρματος (ατομικό και οικογενειακό).

Στη συνέχεια ελέγχεται ολόκληρη η επιφάνεια του σώματος του ασθενούς με έμφαση στους δυσπλαστικούς σπίλους (σπίλοι που έχουν «ύποπτα» χαρακτηριστικά και τους σπίλους που εμφανίστηκαν πρόσφατα ή παρουσίασαν κάποια αλλαγή.

Κατά την κλινική εξέταση γίνεται δερματοσκόπηση των βλαβών που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, ενώ αν ο ασθενής έχει πολλούς σπίλους, γίνεται συνήθως σύσταση για ψηφιακή χαρτογράφηση.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη