Πρόκειται ουσιαστικά για τη χειρουργική που ασχολείται με την περιοχή των βλεφάρων και της δακρυϊκής συσκευής. Στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά καρκινώματα των βλεφάρων που η απαιτητική και εξειδικευμένη αποκατάσταση απαιτεί την εμπειρία πλαστικού χειρουργού που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Συχνές είναι επίσης παθήσεις των βλεφάρων που παρατηρούνται σε μεγαλύτερη ηλικία, όπως το εκτρόπιο ή το εντρόπιο, η βλεφαρόπτωση, η βλεφαροχάλαση και η πτώση των φρυδιών. Οι οφθαλμοπλαστικές επεμβάσεις αντιμετωπίζουν κυρίως λειτουργικά προβλήματα της περιοχής γύρω από τον οφθαλμικό βολβό, όμως σε όλες τις περιπτώσεις καλύπτουν και την υψηλή αισθητική σημασία της περιοχής των ματιών.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη