Η βιοψία εκτομής είναι μία απλή χειρουργική πράξη κατά την οποία ο χειρουργός αφαιρεί ολόκληρη την ύποπτη για κακοήθεια βλάβη και την αποστέλλει για παθολογοανατομική εξέταση.

Στις περιπτώσεις που οι βλάβες είναι μικρές, η σύγκλειση του ελλείμματος που θα δημιουργηθεί γίνεται με απλή συρραφή.
Στην περίπτωση των επιθηλιωμάτων (Βασικοκυτταρικό και Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα) ο χειρουργός προσαρμόζει τα υγιή όρια δέρματος γύρω από την βλάβη ώστε η βιοψία εκτομής να είναι και θεραπευτική εκτός από διαγνωστική.

Στην περίπτωση βλάβης ύποπτης για μέλανωμα, η βιοψία εκτομής γίνεται αυστηρά στα 2 χιλιοστά υγιούς δέρματος, αποστέλλεται το παρασκεύασμα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και του βάθους της βλάβης και στη συνέχεια αποφασίζεται η ευρύτερη εκτομή υγιούς δέρματος γύρω από την αρχική βλαβή ( από 0,5 εκατοστό έως και 2-3 εκατοστά σε πολύ παραμελημένες βλάβες).

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη