Πρόκειται για μία συμπληρωματική διαδικασία που πραγματοποιείται στους περισσότερους από τους ασθενείς Ι και ΙΙ σταδίου, εκτός από τους ασθενείς όπου το μελάνωμα είναι λεπτότερο από 0,75mm. Η βιοψία αυτή γίνεται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με την ευρεία εκτομή. Πριν από το χειρουργείο πραγματοποιείται λεμφοσπινθηρογράφημα (μία εξέταση που γίνεται με ραδιοφάρμακο από τους πυρηνικούς ιατρούς) το οποίο επισημαίνει ποιος λεμφαδένας είναι αυτός που πρώτος αποχετεύει λέμφο από την περιοχή που βρίσκεται το μελάνωμα. Η θέση του λεμφαδένα μαρκάρεται πριν από το χειρουργείο. Ο λεμφαδένας αυτός ανευρίσκεται στο χειρουργείο με τη βοήθεια κατάλληλου οργάνου που ονομάζεται φορητή γ-κάμερα και τη ταυτόχρονη έγχυση μπλε του μεθυλενίου. Ο φρουρός λεμφαδένας δεν αποστέλλεται ποτέ για ταχεία αλλά πάντα για κανονική βιοψία. 

Σε περίπτωση που η παθολογοανατομική εξέταση δείξει διήθηση του φρουρού λεμφαδένα από κύτταρα μελανώματος, τότε θεωρητικά έχει επέλθει διασπορά της νόσου στους λεμφαδένες της περιοχής και ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε αφαίρεση όλων των λεμφαδένων της περιοχής (λεμφαδενικός καθαρισμός).

Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα έχει σημασία για την σταδιοποίηση του μελανώματος και την εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος. Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι στερείται τελείως θεραπευτικού ρόλου, αλλά τελευταίες μελέτες αποδεικνύουν ότι μπορεί να βελτιώνει τελικά και την πρόγνωση του ασθενούς.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη