Τα ξανθελάσματα εμφανίζονται ως κιτρινωπές πλάκες στο δέρμα των βλεφάρων. Πρόκειται για καλοήθεις βλάβες, που ο λόγος αφαίρεσής τους είναι καθαρά αισθητικός. Τα ξανθελάσματα δημιουργούνται από την εναπόθεση λιπιδίων κάτω από το δέρμα. Δεν υποχωρούν ποτέ από μόνα τους, δεν ανταποκρίνονται σε θεραπείες με κρέμες και έχουν την τάση να μεγαλώνουν με τον χρόνο. Σε ένα ποσοστό περίπου 50% συνυπάρχει και υπερλιπιδαιμία. Γι’αυτό είναι καλό οι ασθενείς, που συχνότερα είναι γυναίκες μέσης ηλικίας, να ελέγχουν το λιπιδαιμικό τους προφιλ (χοληστερίνη HDL, LDL,  α-λιποπρωτεϊνη, τριγλυκερίδια) και να το ρυθμίζουν σε φυσιολογικά επίπεδα με διατροφή ή φάρμακα πριν ή ταυτόχρονα με το χειρουργείο.

 

 

Τα ξανθελάσματα μπορούν να αφαιρεθούν είτε με εξάχνωση του πασχοντος δέρματος και των υποκείμενων εναποθέσεων λιπιδίων με  Laser CO2 (διοξιδείου του άνθρακα) είτε με χειρουργική τους αφαίρεση. Και στις δύο περιπτώσεις τα εναπομείναντα σημάδια είναι παρόμοια και είναι ο ιατρός αυτός που θα προτείνει πια είναι καλύτερη λύση για την κάθε περίπτωση.

Πολλές φορές δε, εάν η έκταση τους είναι μεγάλη, υπάρχει περίσσεια δέρματος και ταυτόχρονα υπάρχει και αισθητικό αίτημα από πλευράς του ασθενούς για βελτίωση των βλεφάρων του μπορεί η αφαίρεση των ξανθελασμάτων αν συνδυστεί με άνω ή κάτω βλεφαροπλαστική.

Η θεραπεία των ξανθελασμάτων γίνεται με τοπική αναισθησία, δεν χρειάζεται νοσηλεία και ο χρόνος αποθεραπείας είναι περίπου μία εβδομάδα. Για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την αποφυγή δυσχρωμιών είναι σημαντική η συστηματική ηλιοπροστασία μετά το χειρουργείο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το αποτέλεσμα της θεραπείας δεν είναι μόνιμο και είναι δυνατό τα ξανθελάσματα να υποτροπιάσουν στις ίδιες ή άλλες περιοχές.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη