Οι προκαρκινικές βλάβες (και μόνο αυτές) είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με Μη Επεμβατικές Θεραπείες όπως είναι η εξάχνωση με Laser CO2, η κρυοπηξία, η χρήση τοπικών αλοιφών ή η θεραπεία καρκινικού πεδίου. Με τον όρο μη επεμβατικές εννοούμε ότι δεν γίνεται τομή και δεν γίνεται βιοψία. Γι’αυτό ακριβώς τον λόγο δε πρέπει σε καμμία περίπτωση να εφαρμόζονται σε μελαγχρωστικές βλάβες “ύποπτες” για μελάνωμα ή σε καρκίνους του δέρματος όπως το βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό επιθηλιώμα.

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη