Ως συμπληρωματική θεραπεία στο μελάνωμα εννοούμε τη θεραπεία στην οποία υποβάλλονται οι ασθενείς πέραν της χειρουργικής. Η συμπληρωματική θεραπεία που χρησιμοποιείται κατεξοχήν είναι η ανοσοθεραπεία και η στοχευμένη θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα.

Ανοσοθεραπεία

Μονοκλωνικά Αντισώματα-Αναστολείς BRAF

Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία, Περιοχική Χημειοθεραπεία

Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη