Οι Παράγοντες Κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου δέρματος είναι ο ανοικτόχρωμος τύπος δέρματος, η χρόνια έκθεση στον ήλιο, η ύπαρξη πολλών σπίλων στο σώμα, η κληρονομικότητα, το αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και η ίδια η γήρανση. Επομένως η πρόληψη του Καρκίνου του Δέρματος αφορά κυρίως:

  • την συστηματική προστασία από τον ήλιο
  • την αυτοεξέταση του δέρματος για την εμφάνιση νέων σπίλων
  • τη συστηματική εξέταση σε Κέντρο Πρόληψης του Καρκίνου του Δέρματος όπου πραγματοποιείται και Ολοσωματική Ψηφιακή Χαρτογράφηση όταν κρίνεται απαραίτητη
Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη