Οι Παράγοντες Κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου δέρματος είναι ο ανοικτόχρωμος τύπος δέρματος, η χρόνια έκθεση στον ήλιο, η ύπαρξη πολλών σπίλων στο σώμα, η κληρονομικότητα, το αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και η ίδια η γήρανση. Επομένως η πρόληψη του Καρκίνου του Δέρματος αφορά κυρίως:

  • την συστηματική προστασία από τον ήλιο
  • την αυτοεξέταση του δέρματος για την εμφάνιση νέων σπίλων
  • τη συστηματική εξέταση σε Κέντρο Πρόληψης του Καρκίνου του Δέρματος όπου πραγματοποιείται και Ολοσωματική Ψηφιακή Χαρτογράφηση όταν κρίνεται απαραίτητη
Αναστάσιος Στρεβίνας

Αναστάσιος Στρεβίνας

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη

Αντώνιος Αντωνίου

Αντώνιος Αντωνίου

Πλαστικός Χειρούργος

Θεσσαλονίκη